Colofon

Ontstaan

Het is duidelijk dat trauma en de lichaamsgerichte benadering hiervan in toenemende mate in de belangstelling staan van zowel zorgverleners als van cliënten of zorgvragers. Aandachtvoortrauma.nl wil voor deze mensen een plek zijn om informatie te vinden over deze thema’s.

Daarnaast is aandachtvoortrauma.nl een ‘work in progress’ van de Landelijke Netwerkkring Somatic Experiencing® (SE™). Deze kring bestaat ten behoeve van afgestudeerden van de driejarige opleiding tot SE-practitioner (SEP™) en wil een (besloten) platform zijn waar SEP’s:

  • informatie kunnen vinden over bij- en nascholingen;
  • relevant nieuws te vinden is en items uit nieuwsbrieven terug te vinden zijn;
  • de verbinding kunnen vinden van het landelijke netwerk naar het internationale veld van SE;
  • een goede representatie vinden van SE ten behoeve van zorgvragers en verwijzers.

De kring bestaat uit een aantal gecertificeerde SEP’s.

Over het gebruik van de termen Somatic Experiencing, SE en SEP

De termen Somatic Experiencing, SE en SEP zijn vastgelegde handelsmerken. Dat betekent dat zij niet zomaar door iedereen gebruikt mogen worden. Iemand die een SE techniek gebruikt in de therapeutische praktijk mag zichzelf géén Somatic Experiencing Practitioner of SEP noemen als hij/zij niet gecertificeerd is.

Ben je SEP?

De Amerikaanse voorschriften over het gebruik van deze termen zijn tamelijk streng. Zo ben je als SEP verplicht om steeds bij de eerste vermelding op een folder of (web)pagina deze schrijfwijze te hanteren: Somatic Experiencing®, SE™ en SEP™.

Scroll naar boven