Enquete SE Netwerk Nederland – 2023

Netwerkring-activiteiten

De netwerkkring (NWK) organiseert activiteiten, verdiepingsdagen en netwerkdagen, voor de SE-practitioners en de (bijnafgestudeerde) SE’ers. Het doel van deze activiteiten is elkaar ontmoeten, verbinden en ook samen verdiepen. Samen vormen wij een organisch SE-veld en kunnen we elkaar inspireren.

De netwerkkring is op zoek naar nieuwe ideeën voor de invulling voor deze activiteiten. En ook de vorm hoe de dagen worden aangeboden. Ook – of misschien wel juist – als je niet zo vaak naar een verdiepingsdag komt, zijn we benieuwd naar je ideeën en wensen. Wij zien dat na de lange periode van Covid met vooral online-activiteiten er overduidelijk minder aanmeldingen voor de netwerkdagen en de netwerkdag zijn. De organisatie van de netwerkdag 2022 is hierom afgeblazen.
Zou je ons willen helpen door bijgevoegde enquête in te vullen? Het kost je een paar minuten.

Inleiding op de vragen

Denk even aan de theorie en praktijk zoals je leerde tijdens je studie. Misschien wil je een onderwerp graag opnieuw belicht zien? Of loop je in je werk als SE’er steeds tegen dezelfde moeilijkheid aan. Dit kan zijn in het contact met je cliënt of in een bepaalde problematiek die speelt. Misschien is je behoefte om juist veel praktisch samen te oefenen.

Verschillende onderwerpen zijn in de afgelopen periode aan bod gekomen: werken met boosheid, werken met schaamte, overdracht en tegenoverdracht. Seksueel trauma.

Voorstel voor de komende verdiepingsdagen zijn: meer oefenen met het aanraken in de praktijk; verdieping op het gebied van de polyvagaaltheorie, hoe dat te combineren met de SE-kennis; werken met overlevingsdelen in combinatie met SE; werken met long covid verschijnselen.

Scroll naar boven