Brein

Prefrontale cortex (PFC)

Een belangrijk deel van ons rationele brein (ik noem dat vaak onze ‘denkhersenen’), in de buitenste schil van de hersenen, direct boven de ogen gelegen. Prefrontaal betekent ‘voor de voorkant’, dus helemaal vooraan. Cortex betekent schors, het buitenste deel (net als de schors van een boom). Het hoofd koel houden De prefrontale cortex geeft je […]

Prefrontale cortex (PFC) Lees verder »

Hippocampus

De hippocampus is een op een zeepaardje lijkende structuur in het limbische deel van ons brein. Een cruciale structuur voor ons geheugen. De hippocampus registreert gebeurtenissen en geeft er als het ware tijdlabels aan, zodat het verloop van de gebeurtenis helder is. De hippocampus zegt dus “dit was het begin en dit was het eind

Hippocampus Lees verder »

Amygdala

Een amandelvormige reeks hersencellen die in het limbische brein ‘liggen’. De amygdala wordt vaak ‘de rookmelder’ van het lichaam genoemd. De belangrijkste functie van de amygdala is dan ook om informatie die via de zintuigen binnenkomt emotioneel te interpreteren: wat is nu belangrijk om veilig te zijn en te overleven? Snelheid is dus van groot

Amygdala Lees verder »

Hersenstam

Een deel van ons oude brein, dat we gemeenschappelijk hebben met reptielen. Je zou dan kunnen denken dat het voor ons functioneren als mens niet zo belangrijk is, maar net als de stam van een boom, is de stam van onze hersenen onmisbaar voor de regulatie van heel veel lichaamsfuncties. Neem bijv. de hartslag, de

Hersenstam Lees verder »

Neuroceptie

Neuroceptie is het onbewuste proces in ons brein dat continu de omgeving, ons lijf en de relationele signalen ‘scant’ op gevaar. Vanuit overlevingsperspectief en onze evolutie bekeken is dit een cruciaal proces, dat een van de drie grondslagen vormt voor de polyvagaaltheorie (de andere twee zijn hiërarchie en coregulatie). Met behulp van de ‘wijsheid’ die

Neuroceptie Lees verder »

Hersenzenuw

Wanneer we spreken van een hersenzenuw (enkelvoud) hebben we het altijd over een paar (links en rechts). Negen van de twaalf paar hersenzenuwen ontspringen uit de hersenstam. Twee uit de voorhersenen, één uit het ruggenmerg. Functies Eén van de functies van de hersenzenuwen is om rust en herstel te ondersteunen. Daarnaast spelen zij een grote

Hersenzenuw Lees verder »

Zenuwstelsel

Het systeem in ons lichaam dat een coördinerende, sturende en regulerende taak heeft bij alle handelingen en activiteiten, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van prikkels en bij hogere dieren de emoties en de denkprocessen en bij mensen ook de creatieve processen. Het zenuwstelsel wordt op verschillende manieren ingedeeld: naar ligging: het centraal zenuwstelsel (hersenen

Zenuwstelsel Lees verder »

Nervus Vagus

De nervus vagus is de tiende hersenzenuw en werd in 1540 voor het eerst beschreven. Darwin beschrijft de vagus in 1872 als de “pneumogastrische zenuw” (pneumo = de long betreffend; gastrisch = de maag betr.). N. vagus verbindt de hersenen met het lichaam: hij ontspringt uit de medulla oblongata (het deel van hersenstam dat in

Nervus Vagus Lees verder »

Hersenen

De hersenen zijn het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in de schedel bevindt (het andere deel van het centraal zenuwstelsel is het ruggenmerg). De hersenen zijn het waarnemende, aansturende, controlerende en informatieverwerkende orgaan in de mens. Extreem complex De menselijke hersenen zijn een extreem complex orgaan; ze zijn opgebouwd uit bijna 90 miljard zenuwcellen (neuronen) die elk in

Hersenen Lees verder »

Willekeurig zenuwstelsel

Mensen kunnen bewust controle uitoefenen over lichaamsfuncties (bijv. bewegen) via dit deel van het zenuwstelsel (vandaar ook de naam). We vinden het willekeurig- of animale zenuwstelsel voornamelijk in de hersenschors. Samen met het autonoom zenuwstelsel, ook wel genoemd het vegetatieve zenuwstelsel, vormt het het gehele zenuwstelsel. Foto: Tomoe Steineck on Unsplash

Willekeurig zenuwstelsel Lees verder »

Scroll naar boven