Lichaam

Allostase

Het begrip allostase is samengesteld uit het Griekse ‘allo’ (variabel) en ‘stase’ (stilstand). Tezamen kom je dan op ‘stabiliteit door veranderlijk te zijn’. Hetgeen stabiel gehouden wordt, zijn de verschillende biochemische processen in ons lichaam. Allostase is eigenlijk een doorontwikkeling van het meer bekende ‘homeostase’. Het Griekse ‘homeo’ betekent gelijk, dus homeostase betekent dan ‘hetzelfde […]

Allostase Lees verder »

Fascia

Kort samengevat is fascia een bindweefselsoort. Bindweefsel komt in ‘soorten en maten’. Zo zijn pezen (bindweefsel dat een spier met een bot verbindt) en ligamenten (bindweefsel dat twee botten met elkaar verbindt) twee veel genoemde en bekende soorten. Fascia is bindweefsel dat spieren en andere lichaamsstructuren omvat en op een andere manier verbindt. Zo is

Fascia Lees verder »

Biotensegrity

Door wetenschappers ook wel “de architectuur van het leven” genoemd. Het woord biotensegrity – of biotensegriteit in het Nederlands – is een samenvoeging van bio (= leven) en tensegriteit. Dit laatste woord is weer een samenvoeging van tension (spanning) en structural integrity (structurele integriteit). Je komt ook wel tensional integrity tegen in de literatuur. Tensegrity

Biotensegrity Lees verder »

Zintuig

Waarneeminstrument waarmee we de wereld in en ons om heen bewust kunnen worden. Van oudsher worden altijd 5 zintuigen genoemd: zien, horen, proeven, ruiken, voelen. En dan is daar nog het spreekwoordelijke 6e zintuig. Toch hebben we veel meer mogelijkheden om waar te nemen dan alleen deze vijf. Wat dacht u van ons gevoel voor

Zintuig Lees verder »

Interoceptie

Interoceptie is kort gezegd de feedback van onze interne organen naar onze hersenen; de waarneming van onze innerlijke fysiologie. Het relateert aan de uitdrukking ‘luisteren naar je lichaam’. Het niet toepassen van dat adagium leidt tot vervreemding van het eigen lichaam. Stel je voor dat je wilt opstaan om je uit te rekken en even

Interoceptie Lees verder »

Prosodie

De prosodie is afhankelijk van de neurale regulatie van de spieren van het strottenhoofd en en de keelholte, die worden aangestuurd door het gedeelte van de hersenstam dat ook de gemyeliniseerde banen van de nervus vagus aanstuurt.Deze banen functioneren parallel aan de vagale regulatie van het hart. Foto: Jason Rosewell on Unsplash

Prosodie Lees verder »

Hartritmevariabiliteit (HRV)

De mate waarin ons hartritme kan variëren. Hiermee wordt niet bedoeld dat het hart ‘maar wat doet’ en het gaat ook niet om een hartritmestoornis. Met de variabiliteit van het hartritme wordt de verandering van de frequentie van het hart bij iedere hartslag bedoeld. Onze hartslag hoort namelijk niet exact regelmatig te zijn, maar met

Hartritmevariabiliteit (HRV) Lees verder »

Hersenzenuw

Wanneer we spreken van een hersenzenuw (enkelvoud) hebben we het altijd over een paar (links en rechts). Negen van de twaalf paar hersenzenuwen ontspringen uit de hersenstam. Twee uit de voorhersenen, één uit het ruggenmerg. Functies Eén van de functies van de hersenzenuwen is om rust en herstel te ondersteunen. Daarnaast spelen zij een grote

Hersenzenuw Lees verder »

Adem

De adem is geen stoffelijk ‘ding’ dat vrij geprepareerd kan worden of zichtbaar gemaakt kan worden op een foto of scan. Het is de lucht die we in- en uitademen. Ademen is een levensproces. Technisch Technisch gezien is ademen het proces van het uitzetten en weer inkrimpen van de romp, meestal het eerst gevoeld in

Adem Lees verder »

Zenuwstelsel

Het systeem in ons lichaam dat een coördinerende, sturende en regulerende taak heeft bij alle handelingen en activiteiten, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van prikkels en bij hogere dieren de emoties en de denkprocessen en bij mensen ook de creatieve processen. Het zenuwstelsel wordt op verschillende manieren ingedeeld: naar ligging: het centraal zenuwstelsel (hersenen

Zenuwstelsel Lees verder »

Scroll naar boven