Wat doet een SE practitioner?

Een SE practitioner is een professional binnen het veld van de gezondheidszorg of onderwijs of een ander werkveld waarin je in aanraking komt met trauma, zoals (lichaamsgericht) therapeut, psycholoog, arts, fysiotherapeut, coach. De SE practitioner werkt vanuit de eigen achtergrond met de principes van SE.

Somatic Experiencing-therapie begint met het opbouwen van een therapeutische relatie tussen de cliënt en de therapeut. De therapeut creëert een veilige en ondersteunende omgeving zodat de cliënt zich op het gemak voelt en ervaringen kan delen.

Lichaamsbewust

De therapie kan zowel zittend als liggend plaatsvinden. De achtergrond van de SE practitioner kan hierin richtinggevend zijn. De therapeut begeleidt de cliënt bij het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en richt de aandacht op fysieke sensaties en gewaarwordingen. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van ademhaling, het voelen van spanning in verschillende delen van het lichaam en het identificeren van eventuele veranderingen in sensaties tijdens het praten over traumatische herinneringen.

Het proces van Somatic Experiencing omvat het verkennen van de traumatische ervaringen van de cliënt op een zorgvuldige en gecontroleerde manier. Dit kan ook het ophalen van herinneringen, gedachten en emoties met betrekking tot het trauma omvatten. De cliënt blijft hierbij in contact blijft met de lichamelijke sensaties op het moment van de therapie.

De SE practitioner volgt de lichamelijke sensaties van de cliënt en helpt de client zich bewust te worden van de reacties in het lichaam. De therapeut helpt de cliënt om de spanning en energie die zich heeft opgehoopt als gevolg van het trauma te ontladen. Dit kan gebeuren door bewegingen, trillingen, geluiden of diepe ademhaling. Het doel is om het zenuwstelsel te helpen terugkeren naar een staat van evenwicht en zelfregulatie.

Veerkracht en veiligheid

Het het hele proces van is gericht op het ontwikkelen van veerkracht van de cliënt en het herstellen van een gevoel van veiligheid en welzijn. Wanneer ook het lichaam begrijpt dat de onveiligheid die er ooit was, nu niet meer actueel is, geeft dat een groot gevoel van rust en veiligheid.

Verschil tussen practitioner en therapeut

Een practitioner is iemand die een bepaalde therapie of behandelvorm toepast, zoals Somatic Experiencing. Letterlijk betekent practitioner beoefenaar. De Somatic Experiencing Practitioner doet dit als specialisatie van de eigen professie, zoals psycholoog, arts, fysiotherapeut of coach. Een practitioner doet geen diagnostisch onderzoek en stelt geen diagnose, een therapeut kan dit wel doen. Een Somatic Experiencing Practitioner werkt trauma-geïnformeerd en vanuit basiskennis van psychologische begrippen, van dynamiek tussen cliënt en practitioner in de behandeling en van lichaamswerk.

Scroll naar boven